Nieuwe EU-richtlijn voor 4250 kilo met rijbewijs B betreft alleen emissievrije voertuigen

Nieuwe EU-richtlijn voor 4250 kilo op rijbewijs B betreft alleen emissievrije voertuigen
Nieuwe EU-richtlijn voor 4250 kilo met rijbewijs B betreft alleen emissievrije voertuigen

Een recente aanpassing in de EU-richtlijn kan het campertoerisme mogelijk toegankelijker maken. We zeggen bewust ‘mogelijk’ omdat er nog het nodige voorbehoud is. Ten eerste is het slechts een nieuwe richtlijn, die door het Europees Parlement is aangenomen. Het kan nog jaren duren voordat die daadwerkelijk overal in de wetgeving is doorgevoerd.

Ten tweede heeft de nieuwe richtlijn alleen maar betrekking op voertuigen met een emissievrije aandrijving, zoals volledig elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof met brandstofcellen. Volgens die nieuwe richtlijn Rijbewijs B-houders mogen onder bepaalde voorwaarden deze voertuigen met een massa tot 4250 kilo besturen. Dat is een aanzienlijke verhoging van de huidige limiet van 3500 kilo. Maar de nieuwe richtlijn heeft géén betrekking op campers met een benzine- of dieselmotor, of een hybride aandrijving.

Huidige C/C1 rijbewijzen te omslachtig voor privégebruik

Er was een voorstel, gesteund door Europese belangenorganisaties en dus ook de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC), waarmee het reizen met campers toegankelijker moet worden gemaakt. Dit als antwoord op de groeiende vraag naar zwaardere campers, die door strenge EU-veiligheids- en milieuvoorschriften steeds zwaarder worden. De huidige gewichtslimiet beperkt de ruimte voor passagiers en hun bagage, waardoor een C- of C1-rijbewijs noodzakelijk is voor het besturen van zwaardere campers. Deze rijbewijzen zijn echter voornamelijk gericht op beroepsgoederenvervoer en worden als complex en tijdrovend beschouwd voor privégebruik.

Veiligheid niet direct in het geding

Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat campers, ongeacht hun gewicht, zelden betrokken zijn bij ongevallen. Dit ondersteunt het argument dat het verhogen van de gewichtsgrens voor het B-rijbewijs niet tot onveiliger situaties leidt. Het biedt een solide basis voor de nieuwe richtlijn, die het campertoerisme voor een breder publiek toegankelijk maakt.

Politiek proces

Na de goedkeuring door de Europese Commissie is de richtlijn voorgelegd aan het Europees Parlement, waar het ook steun heeft gevonden. Maar, zoals gezegd, nieuwe richtlijn heeft vooralsnog geen betrekking op campers met een emissievrije aandrijving. Dat opent in ieder geval de weg voor elektrische campers. De volgende stappen omvatten goedkeuring door de Europese Raad, waarna lidstaten de richtlijn in nationale wetgeving zullen moeten implementeren. Het proces kan enkele jaren in beslag nemen.

Nog steeds maar een strohalm

Deze richtlijnaanpassing is een belangrijke stap voorwaarts, maar is dus zeker geen concrete stap in het toegankelijker maken van campertoerisme. De richtlijn is vooral bedoeld om het voor logistieke dienstverleners en andere ondernemers gemakkelijker te maken om emissievrije bestelwagens in te kunnen zetten, en dat is hard nodig om de klimaatdoelen te halen.