Dieselclaim van NKC zorgt voor onrust onder camperbezitters

Dieselclaim van NKC voor camperbezitters

Dieselclaim van NKC zorgt voor onrust onder camperbezitters

De camperwereld is nogal in beroering gebracht door een recente ontwikkeling die veel camperbezitters raakt. De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) heeft namelijk een dieselclaim ingediend tegen Fiat, een merk dat sinds jaar en dag een prominente leverancier van de meeste camperbouwers is.

De claim betreft de populaire Fiat Ducato. De software van het motormanagement zou dusdanog zijn geprogrammeerd, dat de uitlaatgassen tijdens testsituaties wél aan de emissienormen voldoen, maar in de praktijk niet. Kortom: de motor zou veel meer vervuilen dan de consument aan de hand van de genoemde Euro 5 en Euro 6 normen mag veronderstellen.

Omdat de Fiat Ducato een heel veel gebruikt basisvoertuig voor campers is, roept dit nogal wat vragen op over consumentenrechten, technische specificaties en de bredere impact op de camperindustrie.

De kern van de claim

Sjoemelsoftware, een term die nu in de schijnwerpers staat, verwijst naar de programmering van dieselauto’s om tijdens testomstandigheden aan de emissie-eisen te voldoen, maar in de praktijk niet. De claim van de NKC heeft betrekking op campers met een 2.0- tot 3.2-liter Fiat-dieselmotor (Euro 5 en Euro 6) die tussen 2009 en 2019 op de markt zijn gebracht.

De beschuldiging is ernstig: Fiat zou consumenten niet goed hebben geïnformeerd over zaken zoals motorvermogen, brandstofverbruik en emissieniveaus. Het gaat hier niet alleen om technische details, maar om een mogelijk geval van misleiding en niet-naleving van consumentenrechten.

Bovendien heeft die hogere emissie natuurlijk ook gevolgen voor ons milieu en klimaat.

De rol van de NKC en partners

De NKC, als belangenbehartiger van camperbezitters, neemt de leiding in deze claim. Ze stelt dat actie geboden is en dat een eventuele genoegdoening het beste in onderling overleg met de aansprakelijke partijen bereikt kan worden.

Mocht dit geen uitkomst bieden, dan wil de NKC de zaak aan de rechter voorleggen. Dit is een proces dat gerichte expertise en een lange adem vereist. Om die reden heeft de NKC aansluiting gezocht bij de Dieselclaim van de Consumentenbond en ConsumentenClaim. Deze organisaties hebben veel ervaring op het gebied van massaclaims.

Deelname van consumenten

Voor de eigenaren van de betreffende dieselmodellen is de claim meer dan een juridisch gevecht; het raakt hen immers direct. Via Claimservice.nl kunnen camperbezitters zich aansluiten bij de claim en zich informeren over hun rechten en mogelijkheden. De mogelijke gevolgen voor eigenaren zijn nog onduidelijk, maar de claim zal camperbezitters ongetwijfeld ook oproepen tot actie en bewustwording.