Watertanks campers vaak niet zo schoon als we denken

water kwaliteit camper onderzoek

Onze watertanks zijn vaak niet zo schoon als we denken

ZOETERMEER – De watertanks in onze campers bevatten vaker schadelijke bestanddelen dan wij vermoeden. Natuurlijk weten we dat dit een kwetsbaar punt is, omdat we onze watertank tijdens de reis vaak op verschillende plaatsen bij moeten vullen.

Met name buiten West-Europa is de kans op enige vervuiling groter. Langdurige stilstand van de camper doet er ook geen goed aan. Daarom gebruiken we vaak een conserveringsmiddel om het drinkwater schoon te maken en te houden. Helaas blijken die middelen lang niet altijd afdoende ter werken.

De middelen die op de markt, variëren van heel goedkoop tot behoorlijk kostbaar, en van een eenvoudig additief tot een meer ‘technische’ oplossing. Om te zien of ze wel voldoende werken, heeft Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) heeft zes goed verkrijgbare middelen laten testen door waterleidingbedrijf Vitens.

Laboratoriumsetting

Er werd in een laboratoriumsetting gelet op de aanwezigheid en ontwikkeling van ziekmakende bacteriën. De resultaten zijn nogal zorgwekkend, want slechts één van de zes middelen voldeed consequent aan de drinkwaternorm. Dat ene middel is Hadex. De andere middelen, te weten de Plation Drijver, Katadyn Micropur Forte, WM Aquatec Silvertex, AE Aqua Biofilter C1-100 en Tank-O3 Systeem leverden slechts wisselende prestaties.

Drinkwaterbesluit 2011

Bij onderzoek naar de aanwezigheid van legionella, coliformen, enterococcen, het koloniegetal en de vorming van biofilm bleek alleen het middel ‘Hadex’ ervoor te zorgen dat het drinkwater binnen de normen van het Drinkwaterbesluit 2011 bleef. Vitens heeft de metingen verricht bij aanvang, na een dag, na twee dagen, na een week en na drie weken. De meeste middelen zijn dus gewoon ontoereikend om alle risico’s uit te bannen. Daarom adviseert de NKC het water uit dergelijke tanks liever niet te drinken.

Je kunt het volledige artikel, inclusief testresultaten, downloaden via deze link van de website van de NKC.

Bron: NKC

Like dit artikel
Tweet dit artikel