Uitslag Nationale Camperonderzoek 2021 is hier en daar best wel verrassend

Uitslag Nationale Camperonderzoek 2021 is hier en daar best wel verrassendGoboony, een van de grotere deelplatformen voor campers, hield een onderzoek onder Nederlandse camperaars. Dit ‘Nationale Camperonderzoek 2021’ werd gehouden onder zo’n 500 campereigenaren.

Voor het onderzoek zijn 250 Goboony-deelnemers alsmede 250 andere campereigenaren ondervraagd. De uitslag van het onderzoek is hier en daar best wel verrassend. Zo willen de meeste Nederlandse camperaars op de camping of camperplaats liever niet naast andere Nederlanders staan.

Afstand

De meeste camperaars (78%) rijden op vakantie tussen de 100-500 kilometer. Zo’n 74% van hen doet onderweg tussen de drie en tien plekken aan. Daarvan verblijft 54,3% daar maximaal drie dagen. Ook wijkt 82,9% van de camperaars onderweg af van vooraf gemaakte reisplannen. De volgende bestemming wordt vaak pas tijdens de reis bepaald.

Budget

Bijna de helft (46,5%) van de ondervraagde campereigenaren besteedt op vakantie tussen de 1000 en 2000 euro. Zo’n 36% geeft minder uit, een kwart juist meer. Het is niet duidelijk of dit inclusief of exclusief de kosten van de brandstof is.

Nieuwe camperaars

Er zijn steeds meer nieuwe camperaars. Voordat die mensen een camper kochten, vierde 41% van hen hun vakantie doorgaans op de camping. Een kwart verbleef hoofdzakelijk in hotels.

Liever niet naast Nederlanders

Dat klinkt best wel bot, alsof we onze landgenoten niet aardig vinden. Maar het zit toch iets anders, we het namelijk leuker en interessanter als onze buren niet uit Nederland komen. Bovendien gaat de voorkeur uit naar camperaars, niet naar andere kampeerders.

Verbondenheid

Die voorkeur voor camperaars komt mede voort uit de band die camperaars onderling ervaren. En die verbondenheid is best wel groot. Zo blijkt dat de meerderheid (78,4%) van de camperaars elkaar onderweg groet. Ook maken we graag een praatje met elkaar (84,7%). Opvallend is ook dat men onderweg ook vaak vriendschappen sluit (61,7%). Dat doen camperaars eerder onderling dan met andere kampeerders.

‘Rijden is mannenwerk’

Uit het onderzoek blijkt ook dat het meestal de man is die de camper bestuurt (95%). Hij draait in 90,6% van de gevallen ook op voor de reparaties. Maar het uitstippelen van de route, dat doen zowel de mannen (55,9 %) als de vrouwen (44,1%).

‘Koken is vrouwenwerk’

Verder blijkt dat het vooral de vrouwen (70%) zijn die koken. We hadden het niet verwacht maar de mannen laten daar toch (veel te) vaak verstek gaan.

Klusjes

Gelukkig nemen de mannen wel een behoorlijk deel van de huishoudelijke taken op zich. Zoals verwacht zijn het vooral de mannen (90,6%) die het chemisch toilet legen. Ook bij de overige schoonmaakwerkzaamheden doet 42% braaf zijn best. Het reinigen van het doucheputje wordt in 53,8% van de gevallen door mannen gedaan.

Betrouwbaarheid camper

Pech onderweg wordt door de meerderheid van de campereigenaren als de grootste bedreiging voor hun campervakantie beschouwd. Men let bij de aankoop van een camper dan ook vooral (88%) naar de betrouwbaarheid.

Luxe ook belangrijk

Opvallend is dat de overige ondervraagden ‘luxe’ als belangrijkste aankoopcriterium aangeven. Zaken als formaat, wendbaarheid en dergelijke zijn kennelijk ondergeschikt. Driekwart van de ondervraagden vindt dat de luxe en comfort in de camper minder dan thuis mag zijn. Maar het bed moet bij bijna 70% van de respondenten wel dezelfde kwaliteit bieden. Verder stelt men vaak (85,4%) prijs op een schone, reisbestendige inrichting. De grootste irritatiefactor onderweg zijn namelijk een rammelend interieur en openvliegende kastjes en dat wil men uiteraard voorkomen.

Puntjes van ergernis

Verder ergert bijna een derde van de campereigenaren zich onderweg aan files. Een vijfde vindt het lastig om een geschikte parkeerplek in het stadscentrum te vinden. Dat laatste zal, aangezien steeds meer stadscentra diesels gaan weren, nog een dingetje gaan worden.