Problemen bij elektronische tolheffing in Portugal

Campersite.nlTolgelden, we ontkomen er bijna nergens meer aan. Op een aantal snelwegen in Portugal gebeurt de betaling van de tolgelden inmiddels volledig elektronisch.

 

Op die wegen zijn er dan ook geen poortjes meer voor de tolbetaling, de langsrijdende voertuigen worden door een tolpunt bij de oprit van de wegen elektronisch geregistreerd.

Je kunt de desbetreffende wegen herkennen door de melding “Electronic toll only” bij de oprit. Betaling van het tolgeld kan mét en zonder elektronische uitrusting. Indien je van de elektronische uitrusting gebruik wilt maken, dan zijn de DT en DECP versies voor buitenlandse camperaars beschikbaar. Zonder elektronische uitrusting is het mogelijk om een prepaid kaart voor 3 dagen te gebruiken, of om met je creditcard steeds een 5 dagen geldend tegoed vooruit te betalen.

 

Al deze mogelijkheden, die op zich ruim voldoende lijken, staan duidelijk omschreven op de website van Visit Portugal. Van een Nederlandse camperaar, die al een tijdje in Portugal verblijft, ontvingen wij echter het volgende bericht:

 

"Daar de Portugezen de wegen wegens de hoge kosten mijden zijn de verbindende binnenwegen (zoals de IC1-IP2) nu vaak verstopt, en de N125 in Zuid Portugal wordt nu al de dodenweg genoemd. De 3 of 5 dagen prepaidkaart is onpraktisch daar die ingaat op de gestelde datum, als je dus aan het rondtrekken bent heb je daar niets aan.

 

Het kastje dat je tegen borg kunt verkrijgen voor de elektronische betaling is niet of nauwelijks te verkrijgen. We zijn nu 2 grote postkantoren verder, er is geen kastje in voorraad. Evenmin weet men wanneer het weer leverbaar is. Als je bijvoorbeeld via het binnneland weer op de auto estrada komt, is de kans zeer klein dat je een van de aangewezen stations waar je zo’n kastje kunt verkrijgen tegenkomt. Een stad(je) ingaan om een kastje bij een postkantoor te verkrijgen is ook een uidaging. Veel binnenwegen zitten immers verstopt, en met je camper in een verkeersdrukte in vreemde stad vastlopen is niet echt aantrekkelijk."

 

Voor de prepaid optie voor 5 dagen dient men zich via een speciale website te registreren. Los van het feit dat er in Portugal natuurlijk lang niet overal een (betaalbare) internetverbinding beschikbaar is, merkten wij dat het Engelstalige gedeelte van de website ook ‘Under construction’ is. Wie het Portugees niet machtig is kan deze optie derhalve niet of nauwelijks gebruiken.

 

De camperaar meldt trouwens ook dat het tolsysteem ook voor de Portugezen zelf systeem zeer onduidelijk is. Het advies dat ze ter plekke kregen:  "gewoon rijden en bij een boete de betaling weigeren wegens een voor buitenlanders onbruikbaar systeem. De kans dat men daadwerkelijk wordt beboet is klein".

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd…..