Oudere campers steeds meer beperkt door milieumaatregelen

Oudere camper milieumaatregelen milieuzone

Oudere campers steeds meer beperkt door milieumaatregelen

ZOETERMEER – Vanuit het oogpunt van onze gezondheid en het milieu is het natuurlijk heel logisch dat er vanuit de overheid steeds strengere eisen worden gesteld aan onder meer de CO2 uitstoot van auto’s.

Helaas zijn het vooral de oudere dieselmotoren die daar door worden getroffen, aangezien die relatief veel CO2 uitstoten. En omdat er nogal wat oudere campers zijn, worden er helaas ook heel wat camperaars door deze milieumaatregelen getroffen.

Dit geeft hen nogal wat beperkingen, wat betreft de te bezoeken bestemingen. Het zal bij de meeste camperaars al bekend zijn dat er in veel Duitse steden milieuzones zijn, waarbinnen je alleen mag rijden als je voertuig is voorzien van een bij de eisen van die zone gesteld milieuvignet. Dat vignet is over het algemeen niet beschikbaar voor een wat oudere auto met dieselmotor, zodat je met de camper niet verder dan de rand van zo’n stad komt en met de fiets of het OV verder moet. Maar ook in de grote Nederlandse steden is zo’n milieuzone ingesteld, of is er een in voorbereiding. In Arnhem mag je in 2019 bijvoorbeeld de stad alleen nog maar in met een dieselmotor, als je auto of camper van bouwjaar 2004 of nieuwer is. Maar het kan nog veel verder gaan. In Frankrijk gelden deze beperkingen ook voor hele gebieden. Zo is er sinds het begin van deze maand een milieuzone voor de gehele Elzas ingesteld, waardoor de populaire Vogezen voor veel camperaars een ‘no go’ zijn geworden.

Onderstaand een kort overzicht van de milieumaatregelen in een aantal Europese landen. Voor meer informatie over de milieuzones in de diverse Europese landen, regio’s en steden verwijzen we je graag naar urbanaccessregulations.eu.

Nederland

In Nederland zijn milieuzones ingesteld in Amsterdam, Arnhem (vanaf 2019), Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. De eisen zijn per stad verschillend.

Duitsland

In veel Duitse steden zijn ‘Umweltzones’ ingesteld, welke alleen toegankelijk zijn voor auto’s die zijn voorzien van een passende milieusticker, die ‘Umweltplakette’ wordt genoemd. Wie deze regel overtreedt, loopt kans op een boete van 80 euro.

De uitstoot van auto’s is ingedeeld in verschillende klassen. Aan de hand van het type en leeftijd van de auto wordt deze in een overeenkomstige klasse ingedeeld. Als je zo’n milieusticker koopt, is deze daardoor gemarkeerd in een kleur die met die milieuklasse overeenkomt. Veel Duitse stadscentra zijn inmiddels alleen toegankelijk met een groene sticker. Dat was de strengste norm, mare het niet dat er sinds kort ook een blauwe sticker is ingevoerd voor voertuigen die aan de nog strengere normen voldoen. Auto’s met dieselmotor moeten dan aan de Euro 6 normen voldoen. Het zal niet lang duren voordat de eerste Duitse steden alleen nog voertuigen met zo’n blauwe sticker in hun stadscentrum toe zullen laten. Zo heeft Stuttgart voor 2018 zo’n ‘blauwe zone’ gepland.

Frankrijk

Ook Frankrijk heeft een milieuvignet, genaamd Crit’Air. Dit vignet was aanvankelijk alleen verplicht bij Parijs (alles binnen de ring van de Périphérique) en onder bepaalde omstandigheden ook bij Lyon en Grenoble. Sinds november 2017 heeft ook de Elzas een milieuzone. Daarbij gaat het niet meer om een stad maar om een heel gebied. In de Elzas ligt ook een groot deel van de populaire Vogezen.

België

In België zijn milieuzones ingevoerd in Antwerpen en Brussel, en is er een in voorbereiding in Mechelen.

 

Andere landen

Ook in andere Europese landen zijn milieuzones ingesteld. In London moet je je zelfs vooraf registreren, wat een kostbare zaak schijnt te zijn. In Italië is in veel steden een ‘zona traffico limitato (ZTL) ingesteld waarbij de voorwaarden per regio/stad verschillend zijn.

Like dit artikel
Tweet dit artikel