Ongeveer een derde van de door de NKC gewogen campers was te zwaar

Ongeveer een derde van de door de NKC gewogen campers is te zwaar

Ongeveer een derde van de door de NKC gewogen campers is te zwaar

De NKC-campagne “Weet wat je weegt” heeft tot best wel zorgwekkende resultaten geleid. Tijdens deze actie heeft de NKC ongeveer achthonderd campers gewogen. Daarvan bleek een derde overbeladen te zijn.

Veel camperaars onderschatten wat ze allemaal meenemen zodat hun camper te zwaar beladen is. Een te zware camper is strafbaar want hij heeft dan een langere remweg en is ook minder stabiel. Ook is er een kans op overmatige slijtage. NKC-directeur Stan Stolwerk vertelt dat de NKC daarom blijft hameren op het belang van een veilig campergewicht.

Weet wat je weegt

De NKC voerde daarom dit voorjaar en in het begin van de zomer de campagne “Weet wat je weegt”. De manier om camperaars bewust te maken van de risico’s die een te zwaar beladen camper met zich meebrengt. In het kader van deze campagne organiseerde de NKC zes landelijke weegmomenten waar iedereen zijn camper gratis kon laten wegen. Gelukkig maakten veel camperaars dankbaar gebruik van die mogelijkheid. Per locatie bedroeg de opkomst meer dan 100 campers. Ook is er een speciale pagina op website met uitleg en informatie over het gewicht van de camper.

Risico’s

Het overbeladen van een camper kan het remvermogen en de rijstabiliteit negatief beïnvloeden. Dat levert risico’s op voor de verkeersveiligheid. Het overbeladen van een voertuig is daarom ook strafbaar. Daarom brengt de NKC dit aspect regelmatig onder de aandacht bij de camperaars en combineert dat met landelijke weegmomenten. Hierdoor wil de NKC de camperaars niet alleen bewuster over het veilig beladen van hun camper doen worden maar camperaars ook de gelegenheid geven om exact te weten wat hun camper weegt.

Stolwerk: “Camperen is ontzettend populair. Er zijn nog nooit zo veel nieuwe camperaars bij gekomen in zo’n korte tijd. Het aantal campers in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Lang niet iedereen verdiept zich in het gewicht van de camper. Het is belangrijk om aandacht te blijven vragen voor dit verkeersveiligheidsaspect”.

Overbelading was vaak verrassing

De resultaten uit de weegdagen benadrukken het belang van de campagne. Een derde van de gewogen campers bleek te zwaar te zijn. Van de te zwaar beladen campers was 44 procent maximaal 100 kilogram te zwaar. Maar 56 procent was meer dan 100 kilogram te zwaar. En 28 procent van de gewogen campers bleek zelfs meer dan 200 kilogram te zwaar te zijn. Een camper is overbeladen zodra het gewogen gewicht de maximaal toegestane massa (MTM) overschrijdt die op het kenteken wordt vermeld.

“Veel camperaars waren verrast. Ze verwachtten niet dat hun camper overbeladen zou zijn.”

Zo’n 73 procent van de te zware campers was voorzien van de volledige vakantie-uitrusting. Bovendien moest bij zo’n 26 procent nog extra bagage worden ingeladen. Niet alleen fietsen, maar ook personen. Nog pijnlijker was het bij de 9 procent van de campers die te zwaar waren terwijl alle vakantiebagage nog ingepakt moest worden.

Vooral integraalcampers waren te zwaar

Uit de resultaten van de weegdagen kwam naar voren dat er een verband lijkt te zijn met het soort camper. Van de integraalcampers was 46 procent te zwaar beladen. Bij de buscampers was dat slechts 16 procent.

Grote opruimactie is soms gewoon nodig

De eigenaren van de te zwaar beladen campers kregen ook tips mee om het overgewicht tegen te gaan. In veel gevallen is een grote schoonmaak, waarbij de camper helemaal leeg wordt gemaakt, de enige oplossing. En bij het beladen dient men zich steeds te realiseren of alles wat er wordt ingeladen, wel nodig is.

Opwaarderen

Als het opruimen van de camper niet voldoende is, bestaat er soms ook de mogelijkheid om de MTM van de camper te laten verhogen, mits dat technisch mogelijk is. Omdat veel campers een MTM van 3500 kg hebben, het maximale gewicht waarvoor een normaal rijbewijs B(E) volstaat, is het verhogen van de MTM niet altijd mogelijk zonder ook een rijbewijs C of C1 te halen. Overigens was ook 7 procent van de campers met een MTM boven de 3500 kg te zwaar beladen.

Bron en foto: NKC