Nieuwe voorschriften voor ombouwen Euro 4 en Euro 5 dieselmotoren

Ombouwen euro-4 en euro-5 diesels

Nieuwe voorschriften voor ombouwen euro-4 en euro-5 diesels

Het wordt steeds lastiger om met een oudere dieselauto de Duitse steden te bezoeken. We mogen zelfs verwachten dat het over afzienbare tijd niet alleen meer een rijverbod in de steden betreft, maar in hele stedelijke zones. Dat zal de camperbezitter nog meer beperkingen opleggen.

In Duitsland, waar dit natuurlijk nog veel actueler is, is men daarom de mogelijkheden voor het ombouwen van oude dieselmotoren aan het onderzoeken. Dat is met name interessant voor veel camperbezitters. De gemiddelde leeftijd van campers ligt immers behoorlijk hoog zodat er relatief veel campers met oudere dieselmotoren zijn.

Het Kraftfahrt-Bundesambt (KBA), het Duitse ministerie voor verkeer, heeft onlangs een aantal voorwaarden opgesteld voor het ombouwen van Euro 4 en Euro 5 dieselmotoren. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan valt het voertuig in een schonere (Euro 6) klasse. In de door het Duitse ministerie opgestelde voorwaarden worden campers nog niet genoemd. Desondanks is het natuurlijk een goede eerste stap in de juiste richting.

Voorheen geen officiële erkenning

De maar liefst 30 pagina’s tellende handleiding licht uitvoerig toe waaraan een voertuig na de ombouw allemaal moet voldoen. De belangrijkste voorwaarde heeft betrekking op de uitstoot van stikstof per gereden kilometer. Als de uitstoot na de ombouw onder de 270 milligram is, dan volgt een officiële goedkeuring. Voor de uitgifte van deze handleiding bestond er zowel in Nederland als Duitsland geen officiële erkenning van omgebouwde diesels. In Nederland kennen we overigens nog steeds geen regeling omtrent het erkennen van omgebouwde diesels.

Ombouwbedrijven aan zet

Nu het Kraftfahrt-Bundesambt met deze voorschriften is gekomen is het aan de ombouwbedrijven om met systemen te komen die aan de opgestelde voorwaarden voldoen. In de handleiding staan ook de regels voor hardware aanpassingen en technische voorwaarden duidelijk beschreven.

Garantie komt te vervallen

De nieuwe regeling kent echter niet alleen maar voordelen. Zo gaf Volkswagen aan dat de garantie op nieuwe auto’s na een dergelijke ombouw komt te vervallen. Volkswagen kreeg bijval van BMW en een aantal buitenlandse automerken. Autofabrikanten willen niet dat hun auto’s worden uitgerust met door derden ontwikkelde systemen. Ze verkopen uiteraard liever een nieuwe auto.

Milieubewuster en betere mobiliteit

Het Duitse ministerie van Verkeer gaf aan twee redenen te hebben om deze handleiding nu uit te brengen. De eerste hiervan is om de uitstoot van stikstof van auto’s te verminderen. Zo wordt er meer rekening gehouden met het milieu. De andere reden is om de mobiliteit van Duitsers in steden te vergroten. Dankzij de officiële erkenning van omgebouwde diesels hebben veel Duitsers binnenkort geen last meer van de diverse milieuzones en dieselverboden.

Like dit artikel
Tweet dit artikel