GMapCatcher: Google Maps offline bekijken

Campersite.nlGMapCatcher is een programma om kaarten uit Google maps offline te bekijken. In tegenstelling tot Google Map Buddy, die een aantal kleine kaartfragmenten downloadt en automatisch aan elkaar plakt om ze als één grote afbeelding te kunnen bekijken, kun je via GMapCatcher de kaarten gewoon bekijken alsof je ze online bekijkt.

 

Daarmee lijkt GMapCatcher dé ultieme tool om overal offline Google Maps (en kaarten van diverse andere online diensten zoals Yahoo Maps en Mapsource) te kunnen bekijken.

Het gebruik is heel eenvoudig: na installatie van het gratis programma geef je een zoekopdracht op, verplaatst en selecteert het gebied naar behoefte, kiest voor de normale wegenkaart, de satellietfoto of de reliëfkaart en klikt op de download button. Daar kun je nog de gewenste zoomopties ingeven waarna het programma de kaarten automatisch gaat downloaden.

 

Campersite.nlUiteraard duurt het downloaden wat langer als je een groter gebied selecteert en een grotere zoombereik instelt. Bij ons duurde het downloaden van een gebied van 144 x 68 km met een zoombereik van 1 (maximaal inzoomen) tot 7 een minuut of 10. Als je de kaarten van half Europa wilt downloaden kan het nog veel langer duren en zou het ons niet verbazen als het downloaden dan uiteindelijk fout gaat. Wees dus selectief met wat je wel en niet nodig hebt. Na het downloaden klik je de checkbox Offline op ‘aan’ en je kunt de kaart gewoon offline bekijken. 

 

Als je een gebied hebt geselecteerd om te downloaden, kun je het in het venster van de zoekopdracht een passende naam geven (dan niet op Enter klikken, dan gaat het programma weer zoeken), het zoekvenster verandert zodra er meerdere namen/zoekopdrahcten zijn geweest automatisch in een soort van pulldown menu.

 

Maar daarna heeft GMapCatcher alle kaarten van het gehele geselecteerde gebied met alle opgegeven zoomopties opgeslagen waarna het zoekvenster  en kun je het offline net zo bekijken alsof je rechstreeks op Google Maps kijkt. Sterker nog, het gaat veel sneller! Mocht je weer thuis zijn, kun je het programma via ‘Force Update’ opdragen het kaartbestand te verversen om het daarna opnieuw op te slaan.

 

Bovendien draait het programma op zowel Windows, Linux als Mac OS-X.