Frankfurt straks alleen nog toegankelijk met euro 6-motoren

Frankfurt miliuezone

Frankfurt straks alleen nog toegankelijk met euro 6-motoren

De Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelt Hilfe had een rechtszaak aangespannen omdat de stikstofwaarden in het centrum van Frankfurt boven de norm uitkwamen. Hoewel de exacte grenzen van het gebied, waarin de normen van toepassing zou moeten zijn, nergens vast is gelegd heeft de rechter Deutsche Umwelt Hilfe toch in het gelijk gesteld.

De rechter heeft ook meteen maatregelen bevolen. Daarin staat dat auto’s met dieselmotoren tot en met Euro 4 vanaf 1 februari 2019 Frankfurt niet meer in mogen. Dat geldt ook voor auto’s met benzinemotoren tot en met Euro 2. Vanaf september 2019 zijn nog strengere maatregelen van kracht. Dan mogen ook auto’s met een dieselmotor die aan de Euro 5-norm voldoet de stad niet meer in.

Milieuzone

De in 2017 gemeten stikstofwaarden bedroegen 47 microgram per m³ lucht. Volgens de norm mag er niet meer dan 40 microgram stikstof per m³ aanwezig zijn. Zoals gezegd is niet vastgelegd waar de grenzen van de zone liggen. Die moeten nu worden bepaald door de deelstaat Hessen.

Gevolgen

De maatregel die door de Duitse rechter is opgelegd, houdt nogal wat in. Niet alleen voor toeristen, want het grootste deel van de camperaars zal Frankfurt binnenkort waarschijnlijk niet meer in mogen. Veel bewoners van Frankfurt hebben binnenkort ook een probleem. Als we ervan uitgaan dat het verbod geldt voor de huidige milieuzone, die wordt gevormd door de driehoek binnen de snelwegen A5, de A3 en de A661, dan mogen er binnenkort tienduizenden bewoners van Frankfurt niet meer met hun auto de stad in. Ongeveer 42% van de auto’s die in Frankfurt staan ingeschreven heeft een dieselmotor. Daarvan voldoet 52% niet aan de Euro 6-norm. Dat betekent dat straks bijna 75.000 voertuigen de stad niet meer in mogen. In werkelijkheid zijn het er nog meer want er zijn natuurlijk ook mensen die buiten de milieuzone wonen en met hun dieselauto naar hun werk, familie of een andere reden Frankfurt in willen rijden. Opvallend is overigens dat er in Frankfurt relatief veel auto’s met dieselmotor zijn. In de hele deelstaat Hessen heeft slechts 29% van de auto’s een dieselmotor terwijl dat percentage in de stad Frankfurt op 42% ligt.

Like dit artikel
Tweet dit artikel