Duitsland overweegt invoeren blauwe milieusticker

Blauwe milieu zone sticker Duitsland

Strengere maatregelen tegen uitstoot fijnstof in Duitsland.

ZOETERMEER – Duitsland heeft problemen om aan de door de Europese Commissie opgelegde eisen met betrekking tot de uitstoot van fijnstof te voldoen. De Duitse regering ziet zich daarom genoodzaakt om maatregelen te nemen.

Enerzijds zal er in Duitsland strenger worden gecontroleerd op de aanwezigheid van een milieusticker, die onze oosterburen ook wel Umweltplakette noemen. Anderzijds zullen ook de boetes worden verhoogd.

Sterker nog, de boetes worden verdubbeld. Was de boete voor het rijden binnen een milieuzone zonder dat je auto was voorzien van de verplichte milieusticker eerst € 40,=, sinds kort is de boete verdubbeld naar € 80,=. Deze boete wordt opgelegd bij zowel zowel het binnenrijden van zo’n milieuzone zonder de verplichte sticker en bij het binnenrijden met een verkeerde milieusticker. Er zijn in Duitsland namelijk verschillende soorten milieustickers, waarmee de voertuigen aan de hand van de uitstoot in verschillende klassen zijn ingedeeld.

Blauwe milieusticker

Op dit moment is de groene sticker bedoeld voor de voertuigen die aan de meest strenge klasse voldoen. Om de uitstoot van fijnstof nog verder te beperkten, overweegt Duitsland om daarnaast ook een blauwe sticker in te voeren. Voor deze sticker gelden dan nog hogere eisen gelden ten aanzien van de uitstoot. Dit houdt in dat alleen van de voertuigen met dieselmotor alleen de nieuwste, schoonste motoren nog in de blauwe zones worden toegelaten, namelijk de auto’s die aan de Euro 6 norm voldoen. De meeste benzine auto’s voldoen daar wel aan, maar bij de dieselmotoren zijn dit alleen de auto’s die vanaf september 2015 zijn geproduceerd. Deze maatregel dupeert de eigenaren van ruim 10 miljoen auto’s, die dan niet meer binnen de blauwe zones mogen rijden. De invoering van de blauwe milieusticker zou nog dit jaar plaats moeten gaan vinden.

© Foto: ADAC/dpp-AutoReporter

Like dit artikel
Tweet dit artikel