Friesland

Een lijst van boerencampings in Friesland. Bij sommige kunt u zelfs rondkijken zonder dat u uw stoel uit hoeft: klik daarvoor op de link 360° foto’s achter de betreffende boerencamping.

Weet u of heeft u ook een boerencamping in Friesland en staat deze niet op de lijst? Neem dan contact met ons op.

Camping Plaats Rondleiding
Boarnshiem Aldeboarn/Oldeboorn
Feenstra Allingawier
Blauforlaet Augustinusga
De Mezenhof Bakkeveen
It Polderdykje Beetsterzwaag
Nij Wybranda Boazum
Rest Mei Romte Boelenslaan
Hazehof Boijl
De Tijnjehoeve Boornzwaag
Djiplan Burgwerd
De Twee Provincien Burum
Sotterum Cornwerd
The Rising Sun De Wilp – Bakkeveen
De Wynmole Dearsum (nabij Sneek)
De Buorkerij Dedgum
Van Harinxma Deinum
Bjusterbearlik Delfstrahuzen
Boszicht Driesum
’t Blomkelan Drogeham
Yn’e Lansdouwe Eastermar
De Presse Finne Elahuizen
D’elf Ieken Elsloo
Het Zonnehuis + Zonnewind Exmorra
Foswert Ferwerd
De Vasthi-Hoeve Gersloot
De Polle Goengahuizen
De Singelhof Gorredijk
Zwinzicht Harich (Frl.)
De Olifant Haule
Oan E Poel Heeg
Martinus Hemelum
Hiddema State Hempens / Leeuwarden
Fugelfrij Hichtum
De Wetterspetter Indijk (Woudsend)
Het Schoterland Jubbega
Uit En Thuis KOLLUM
Venema Koudum
Taniaburg Leeuwarden
’t Lemsterhop Lemmer
De Seedykstertoer Marrum
Old Huystra State Morra
Marsicht Nes (bij Akkrum)
Samsara Nij Beets
De Klompen Nijhuizum
Dorpshuis Nyelamer Nyelamer
Oldeholtpade Oldeholtpade
De Geele Bosch Oldeholtwolde
’t Trekkersveld Oosterstreek
Hilarides Pingjum
De Boegen Oudemirdum
’t Woutersbergje Oudeschoot
De Frije Fries Rotstergaast
De Klaborij Ryptsjerk
De Landerij Scherpenzeel
It Butlan Sint Nicolaasga
De Weidevogel Sint Nicolaasga
De Zwagemer Snikzwaag
De Blikvaart St. Annaparochie
De Landtong Stroobos Stroobos
Het Groene Hart Van Ternaard Ternaard
De Lijtse Boer Tijnje
Recr. Centrum Het Buitenveld Veenwouden
De Roos Vrouwenparochie
Logementdoosje Warfstermolen
Gerkema Zathe Warstiens
Hammerslag Westergeest
De Tjasker Wijckel
De Weeren Wons
Welgelegen Workum
Schapendal Zandhuizen
Zilveren Maan Zwaagwesteinde