Allemansrecht

Het Allemansrecht is uniek en de belangrijkste basis voor recreatie in Scandinavië.
Het biedt iedereen de mogelijkheid om het land van iemand anders te betreden, om te zwemmen in en varen op andermans water en om bloemen, bessen en paddestoelen te plukken.

Allemansrecht

U wordt geacht de regels met betrekking tot het allemansrecht te kennen.

U mag:

 • Struikwandelen, fietsen, paardrijden en skiën op terreinen die niet gebruikt worden voor akkerbouw en niet beschadigd worden door uw bezoek. U mag hierbij geen schade toebrengen aan bomen, gewassen en omheiningen.
  Privé grond in directe omgeving van een woning mag u niet zonder toestemming betreden.
 • wandelen, fietsen, paardrijden en skiën op particuliere wegen. Motorvoertuigen zijn ook toegestaan tenzij de eigenaar van de wegen dit verboden heeft.
 • wilde bloemen (met uitzondering van wettelijk beschermde plantensoorten), bessen, paddestoelen, noten en alle eetbare vruchten plukken op grond die niet in gebruik is als landbouwgrond, tuin of plantage.
 • water nemen van bronnen, rivieren en meren.
 • uw camper parkeren voor 24 uur. Voor een langer verblijf dient u toestemming te vragen aan de landeigenaar.
 • vuur maken, mits u geen schade veroorzaakt. Er zijn echter beperkingen gedurende periodes van droogte met een verhoogde kans op bosbranden. U mag gevallen takken en twijgjes gebruiken als brandhout.
 • uw hond los laten lopen zolang u die volledig onder controle heeft. Beperkingen hierop zijn vastgelegd in plaatselijke regelementen.


Het is niet toegestaan om:

 • Weggetjeschade toe te brengen aan het land en/of het te vervuilen.
 • met een motorvoertuig over land te rijden wat hierdoor beschadigd wordt. Ook met een motorvoertuig over particuliere wegen is niet toegestaan als de eigenaar van de weg dit verboden heeft.
 • takken te breken, bladeren, vruchten (met uitzondering van bessen) en noten te plukken van levende bomen en struiken.
 • wettelijk beschermde plantensoorten te plukken.
 • uw camper te parkeren op land wat schade kan ondervinden van dit parkeren.
 • vuur maken indien er kans op schade voor de natuur bestaat.
 • uw hond los laten lopen op particuliere jacht terreinen.

N.B. Het allemansrecht geldt niet in natuurreservaten en andere beschermde natuurgebieden!

n-vrijstaan