Accubewaker, accuscheider en diodebrug

StekkerdoosAccu´s die regelmatig te diep ontladen worden hebben een kortere levensduur. Door de diepere ontlading vind er een sulfatering plaats, die uiteindelijk er voor zorgt dat de accu vroegtijdig defect zal raken. Ook is de laadtijd van een te diep ontladen accu behoorlijk langer, waardoor je ook weer kans loopt dat je accu niet voldoende geladen kan worden.

Er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen. Als je zelf geen diepgaande kennis van deze materie hebt kun je het beste bij een goed camperbedrijf te rade gaan. Wij nemen een aantal accessoires, die vaak worden toegepast, onder de loep.

  • Automatische accubewaker
  • Diodebrug
  • Accuscheider

Automatische accubewaker

Automatische accubewaker

© Proosten Electronics

Bij een automatische accubewaker wordt de stroomtoevoer als de accuspanning onder een bepaald niveau is gekomen uitgeschakeld, en weer automatisch hersteld als de accu weer een bepaald spanningsniveau heeft bereikt. De meest accubewakers zijn voorzien van een keuzemogelijkheid voor verschillende afschakelspanningen.

Diodebrug

Een diodebrug, ook diodeverdeler of laadstroomverdeler genoemd, werkt in feite als een Y-stuk waarbij de 2 korte poten zijn voorzien van een terugslagklep: de laadstroom van de dynamo wordt over meerdere accu´s verdeeld, maar de accu´s zijn verder van elkaar gescheiden.

Diodebrug

© Proosten Electronics

Een diodebrug bestaat uit 2 dioden die met de ingangen naar elkaar toe zijn geschakeld. Zo kan de stroom maar één richting op, en kan er geen stroom tussen de accu’s lopen.

Wel dient men vanwege de toepassing van dioden rekening te houden met een spanningsverlies van ca. 0,7 Volt. Om dit spanningsverlies te beperken worden diodebruggen ook wel met Mosfets gebouwd, dit type halfgeleider heeft een dusdanig laag spanningsverlies dat dit niet altijd door de dynamo gecompenseerd hoeft te worden. Mosfet diodebruggen zijn door hun ingewikkeldere techniek en duurdere componenten wel duurder dan een gewone diodebrug.

Accuscheider

Accuscheider

© Victron Energy

Een accuscheider bestaat uit een microprocessor gestuurd vermogensrelais dat de accu’s automatisch van elkaar loskoppelt wanneer de spanning onder een bepaalde waarde is gedaald (de spanning is dan zo laag dat accu dus niet opgeladen wordt).

Wanneer de spanning over één van de accu’s weer boven een bepaalde waarde is gestegen (hoog genoeg om de accu mee te kunnen laden) worden de accu´s weer parallel geschakeld.

Een accuscheider wordt vaak als alternatief voor laadstroomverdeler gebruikt, omdat het spanningsverlies namelijk praktisch nihil is, en hij goedkoper is dan een Mosfet diodebrug.